Project Coördinatie

Onafhankelijke asbest coördinatie van begin tot eind

Neem contact met ons op

Project coördinatie met AI-CT

Een dynamisch proces zoals een asbestbrand of een grootschalige asbest dumping van asbesthoudend materiaal vraagt om een consequente aanpak passend binnen de vigerende wet- en regelgeving maar ook gebruik makend van pragmatische inzichten. Door de grote ervaring heeft AI-CT zich als onafhankelijk adviseur gespecialiseerd in het coördineren van de aanpak van incident en asbestcalamiteiten, van klein tot zeer groot. Dit houdt in dat de functionaris niet deelneemt aan het primaire bestrijdingsproces, maar een plan van aanpak – PvA Asbest na brand- verzorgt en vervolgens met een ‘helikopter view’ overzicht houdt op alle uit te voeren maatregelen en er voor zorgt  draagt dat er sprake is van een integrale aanpak waarbij alle aspecten en gebieden in de gaten gehouden worden.

  ASBESTSANERINGSPROCES

  • Asbest verdachte toepassing aantreffen

  • Asbestinventarisatie conform SC 540

  • Asbestinventarisatierapport

  • Sloopmelding

  • Asbestsanering

  • Vrijgave asbestsanering

ASBEST PROJECT COÖRDINATIE

Veelvuldig hebben AI-CT functionarissen gemeentes geassisteerd met het van deur tot deur bezoeken en informeren van omwonenden. Dit gebeurd vanuit de praktijkoptiek waardoor vragen onmiddellijk kunnen worden beantwoord. Na afronding van elk project krijgen onze opdrachtgevers een uitgebreide incidentrapportage ondersteund met fotobladen en alle benodigde documenten zoals o.a. een asbestvrijgave rapport.

ASBESTINVENTARISATIE

Tijdens de asbestinventarisatie wordt de locatie onderzocht op asbesthoudende materialen. De resultaten van dit onderzoek komen terecht in een asbestinventarisatierapport.

ASBESTSANERING

Met het asbestinventarisatierapport in de hand wordt de asbestsanering volgens een vast stappenplan zorgvuldig & veilig uitgevoerd door de specialisten van AI-CT.

VRIJGAVECERTIFICAAT

Als de asbestsanering goed bevonden is wordt een vrijgavecertificaatconform de NEN2990 uitgegeven en kan alles worden afgebroken en nauwkeurig worden opgeruimd.

Deskundig, onafhankelijk en transparant

AI-CT heeft meerdere grote asbestsaneringen mogen uitvoeren. Maak direct een afspraak met één van de specialisten van AI-CT

MAAK EEN AFSPRAAK