Over AI-CT

Samen sterk door onafhankelijkheid

Neem contact op

ONTDEK ONZE BEDRIJVEN

Asbest Incidenten Calamiteiten Team is een samenwerkingsverband van EcoLoss, Asbest-Assist, De Swart Asbest advies en MMlab, waarbij EcoLoss de onafhankelijke projectcoördinatie voor haar rekening neemt. De afzonderlijke specialismen van deze vier bedrijven zorgen ervoor dat er een totaaloplossing bij asbestcalamiteiten kan worden aangeboden.

MISSION STATEMENT

Projectcoördinatie maakt geen deel uit van het primaire asbesttraject  en is daarom ten allen tijde objectief en onafhankelijk, coördineert en adviseert  namens en uitsluitend ten behoeve van haar opdrachtgevers. De leden van het AI en CT  worden ingehuurd door EcoLoss en rapporteren aan EcoLoss en hebben geen bindende samenwerking.

EcoLoss

“Onafhankelijk projectcoördinator Asbest calamiteiten”

EcoLoss heeft zich de voorbije jaren, naast het adviseren, gespecialiseerd in de afhandeling en afwikkeling van asbestincidenten. EcoLoss treedt op als onafhankelijk projectcoördinator & adviesbureau van het AI-CT team. EcoLoss begeleidt en bewaakt als voorman van het AI-CT team het gehele asbesttraject en schakelt de benodigde expertise in rondom de asbestinventarisatie, asbestsanering en asbestvrijgave

Bezoek website

De Swart Asbest Advies

“Gespecialiseerd in asbestinventarisatie”

De Swart Asbest Advies & Begeleiding B.V. is in 2002 opgericht door Henny de Swart, specialist op gebied van asbestinventarisatie en het maken van asbestinventarisatierapporten. Als SC-540 gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf voeren wij inventarisaties uit ten behoeve van sloop of renovatie van vastgoed. Het doel van deze inventarisaties is het in kaart brengen van asbesthoudende materialen, waarna deze op verantwoorde en veilige wijze kunnen worden verwijderd door een SC-530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Bezoek website

Asbest Assist

“De specialist in asbestsanering”

Asbest-Assist is een dynamisch bedrijf gespecialiseerd in asbestsaneringen.  Asbest-Assist assisteert u op een soepele en vriendelijke manier om zodoende het ingewikkelde web van de asbestverwijdering te doorgronden. Op weg naar een gezonde leefomgeving lossen zij de asbestsanering voor u op. Alles natuurlijk conform de huidige wet- en regelgeving en het asbestverwijderingscertificaat SC530 en het veiligheidscertificaat VCA*.

Bezoek website

M.M.Lab

“Onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium”

M.M.Lab BV is een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium wat in 1999 is begonnen met haar werkzaamheden. De core business is het uitvoeren van eindcontroles na asbestverwijdering oftwel: een asbestvrijgave. Gedurende de loop der jaren zijn er vele laboranten opgeleid om zodoende te voldoen aan het streven van M.M.Lab BV: een veilige situatie creëren van een gebouw of object nadat het asbest is verwijderd conform de vigerende wet- en regelgeving.

Bezoek website