Asbest Vrijgave

Asbest Vrijgave wanneer de asbestsanering zorgvuldig is uitgevoerd

Neem contact met ons op

Asbest vrijgave met AI-CT

Nadat er door een gecertificeerd bedrijf asbest verwijderd (asbestsanering) is moet een laboratorium een inspectie komen uitvoeren. Door de laborant wordt de locatie gecontroleerd waarbij er wordt gekeken of het op papier aangegeven verwijderde asbesthoudende materiaal ook daadwerkelijk verwijderd is en er geen risico meer is voor derden die de ruimte of locatie betreden zonder persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wanneer dit het geval blijkt zullen er in een binnen-situatie eveneens nog luchtmonsters moeten worden genomen. Deze luchtmonsters zullen gedurende een periode lucht aanzuigen waarna er op het filter kan worden gecontroleerd op eventuele asbestverdachte vezels. Wanneer ook de luchtmeting akkoord is bevonden zal er een certificaat worden opgemaakt waarop de uitkomsten van de eindcontrole staan vermeld. Wanneer dit certificaat is afgegeven is de locatie weer vrij te betreden. In geval van een grote calamiteit zal het laboratorium waarschijnlijk gelijktijdig of direct achter de asbestsaneerder aan haar eindcontroles uitvoeren. Dit temeer omdat diverse locaties zo snel als mogelijk toegankelijk moeten worden gemaakt. In overleg met de aanspreekpunten binnen de Gemeenten, bevoegd gezag en de directievoerder zal beslist worden welke locaties als prioriteit gelden.

  ASBESTSANERINGSPROCES

  • Asbest verdachte toepassing aantreffen

  • Asbestinventarisatie conform SC 540

  • Asbestinventarisatierapport

  • Sloopmelding

  • Asbestsanering

  • Vrijgave asbestsanering

ASBESTVRIJGAVE RAPPORT

AI-CT voert in samenwerking met een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium eindcontroles uit na asbestsaneringen. Dit gebeurd conform de geldende wet- en regelgeving SC530. Nadat de ‘controle’ van het openbaar gebied of ruimte heeft plaatsgevonden wordt de locatie vrijgegeven middels een asbest vrijgave. Hieruit voortvloeiend krijgt de opdrachtgever een asbestvrijgave rapport.

ASBEST CONTROLE

Zodra de saneringswerkzaamheden klaar zijn wordt het werk gecontroleerd door een geaccrediteerd laboratorium conform de NEN2990.

VRIJGAVECERTIFICAAT

Als het werk goed bevonden is wordt een vrijgavecertificaat uitgegeven en kan alles worden afgebroken en nauwkeurig worden opgeruimd

GEMEENTE

Dit vrijgavecertificaat, samen met een stortbewijs kan worden ingeleverd bij de gemeente om te bewijzen dat het asbest conform wet- en regelgeving is verwijderd.

Deskundig, onafhankelijk en transparant

AI-CT heeft meerdere grote asbestsaneringen mogen uitvoeren. Maak direct een afspraak met één van de specialisten van AI-CT

MAAK EEN AFSPRAAK